Boşanma Davası

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Written by bosanmaavutakim

Ülkemizdeki boşanma oranı her yıl artmaktadır. Ayrıca tam tersi olarak evlenme oranı düşmektedir. Boşanma oranı arttıkça, daha fazla insan boşanma davası nasıl açılır? diye arama yapmaktadır. Bu davalar içinde boşanma avukatı ihtiyacı doğuyor.

Boşanma, kısacası belirli şartlar altında evlenen kişilerin gene belirli şartlar ve kanunlar çerçevesinde bu evliliğin sonlandırılmasıdır. Ayrılma kararlarını ise sadece mahkemeler verir arkadaşlar.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Madde Madde Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarına Aile Mahkemeleri bakar. Ancak Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Davalar yer bakımından eşlerin son 6 ayda ikamet ettikleri veya eşlerden birinin yerleşim yeridir. Boşanma davaları iki türlüdür. Birincisi çekişmeli boşanma, ikincisi anlaşmalı boşanmadır. İki tür boşanma içinde bazı şartlar lazımdır.

  1. Boşanma talepli dava dilekçesi düzenlenmelidir. ( anlaşmalı boşanma ise dilekçe ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü de hazırlanmalıdır. )
  2. Davayı açacak kişi gerekli belgeleri hazırladıktan sonra adliyelerde bulunan tevzi bürosuna başvurması gerekiyor.

Çekişmeli Boşanma Davası

Tarafların en az birinin boşanmaya bağlı konularda anlaşamamasından doğan dava türüdür. Anlaşamama nedenleri arasında en çok boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet konuları vardır. Bu tür davalar teorikte tek celsede boşanma şansı olsada hiç bir zaman ilk celsede bitmez. 🙂

Anlaşmalı Boşanma Davası

Tarafların boşanmaya bağlı konularda ( nafaka, maddi ve manevi tazminat, velayet ) tamamen anlaşmaya vardığı davalardır. Bunun sonucunda tek celsede sonuçlanır. Ama bu davanın bazı şartları vardır.

  • Resmi nikahtan en az 1 yıl sonra başvuru yapabilirsiniz.
  • Her iki eşin avukatı olsa dahi taraflar duruşmada hazır bulunmalıdır.
  • Eşler, protokol maddelerini kabul ettiğini ve boşanmak istediğini hakim huzurunda belirtmelidir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Medeni Kanuna göre genel ve özel olmak üzere iki türlü boşanma vardır;

Genel Boşanma Sebebi: Halk dilinde ve eski adıyla şiddetli geçimsizlik olarak bilinmektedir. Ama yeni kanunda bu tanım evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak değişirilmiştir.

Özel Boşanma Sebebi: Zina; hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış; suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme; terk; akıl hastalığı nedeniyle boşanmadır.

Bu iki sebepten biri ile boşanma kararı aldıysanız çekişmeli boşanma davası açmanız lazım.

About the author

bosanmaavutakim

Leave a Comment