Boşanma Avukatları İl ve İlçelere Göre Boşanma

İstanbul Boşanma Avukatı (En İyi Tavsiyeler)

Written by bosanmaavutakim

İstanbul boşanma avukatı bulmak için bu yazımızı detaylı şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. Evlilik bir erkek ve kadının yuva kurmak için bir araya gelmeleridir ve hayatın akışı içinde en olağan durumlardan birisidir. Hiç kimse boşanmak için evlenmez. Fakat boşanmak da evlilik sonrası ihtimallerden birisidir ve her yıl pek çok çift boşanma davalarıyla boşanmaktadır.

Boşanma davaları bazı nedenlere dayandırılarak karara bağlanır. Nedenler Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir. Bunlar dışında herhangi bir gerekçeye dayandırılmaz. Yasada belirtilen boşanma gerekçeleri çeşitli maddeler halinde sıralanmıştır. Bunlar akıl, zina, hayata kastetme gibi farklılıklar taşısa da ortak yanları kişisel haklara ve aile birliğine, aile bütünlüğüne zarar verme durumudur.

Her bir neden kendi içinde yorumlanabilir ve eşler tarafından boşanmaya sebep gösterilen eylemler yargı makamlarınca yasalarla ilişkilendirilir. Kapsamı geniş olduğu için de ekseriyetle boşanma avukatı ile dava süreçleri yürütülür. Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da ise insan sayısının fazlalığı nedeniyle en çok görülen davalar arasında yer alır. İstanbul boşanma avukatı konusunda en uygun seçimi yapmanız bu yüzden son derece önemlidir.

İstanbul Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma avukatı bulmak için herhangi bir kayıt ya da liste yoktur. Yasa gereği avukatlar meslekleriyle alakalı reklam yapamazlar. Kendilerini en iyi gibi sıfatlarla tanımlamaları etik de değildir. Dolayısıyla avukat bulmak için herhangi bir yöntem bulunmaz. Çoğu kişi çevreye soruşturarak boşanma avukatını bulur. İstanbul boşanma avukatı bulurken dikkat etmeniz gereken bazı kıstaslar hakkında bilgiler verelim.

İstanbul Avukat sorgulama için kayıtlı olduğu barodan sorgulama yapabilirsiniz.
İstanbul Barosu Avukat sorgulama: https://www.istanbulbarosu.org.tr/BaroLevhasi.aspx
İstanbul 2 Nolu Barosu Avukat sorgulama: https://www.istanbul2nolubarosu.org.tr/baroLevhasi.aspx

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat sayısı 2020 yılı itibariyle 51.621 kişidir. Bu kadar avukat içerisinden sizi anlayabilecek ve sizin davanıza uygun olan tecrübeli bir avukatı bulmak zor olacaktır.

İstanbul Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı ücretleri tamamıyla sizle avukatınız arasındadır. Barolar belli bir minimum ve maksimum bedeli her yıl belirlerler. Avukatınızla yapacağınız anlaşma güncel tarife dikkate alınarak gerçekleştirilir ve miktar, detaylar sizin aranızdadır.

Genel itibariyle İstanbul boşanma avukatı en çok rağbetin olduğu alan olduğu için, seçim yapmadan önce titiz davranmak gerekir. Avukatın deneyimi, tecrübesi ve dava detayları gibi etkenler de ücret belirlemede etkili olur. Ancak hak mahrumiyeti yaşamamak adına öncelikli düşünülmesi gereken ücret olmamalıdır.

istanbul Boşanma Avukati ucretleri
İstanbul Boşanma Avukatı Ücretleri

Barolar Birliğinin belirlediği fiyat tarifesine göre İstanbul Boşanma Avukatı Ücreti 2021 olarak 3 farklı gruba ayırmış.

  • İstanbul anlaşmalı boşanma ücreti: 9.000 TL
  • İstanbul çekişmeli boşanma ücreti: 14.000 TL
  • İstanbul çekişmeli ve maddi, manevi tazminat boşanma ücreti: 14.000 TL ve dava değerinin %15 ‘i.

Bu fiyatlar en az olarak belirlenmiş arkadaşlar. Yani avukatlar daha fazla ücret isteyebilir.

Ücretsiz boşanma davası nasıl açılır: https://www.bosanmaavukatim.net/bosanma-davasi-nasil-acilir.html

Boşanma Davasında Avukat Şart Mı?

TMK’ya göre söz konusu davalar eşlerden birisinin ikamet adresi aile mahkemesine açılabilir. Bunun dışında davadan önce çiftlerin son altı ayda ikamet ettikleri yerdeki aile mahkemesine da açılabilir. Bu iki şarta uygun yerde aile mahkemesi bulunmuyorsa dava, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Dava sürecini başlatmak için eşlerden birisi yetkili aile mahkemesine başvurmalıdır. Davacı, şartlara uygun şekilde bir dilekçe hazırlamalı, eklerle birlikte mahkemenin tevzi bürosuna teslim etmelidir. Büroda hesaplanacak harç ve masrafları da ödemelidir. Sonrasında boşanma davası açılmış olur.

Kanunen boşanma davasının boşanma avukatı ile açılması zorunlu değildir. Fakat bir boşanma davası gerek davacı gerekse davalı tarafa pek çok sorumluluk yükler. Davanın vasfı, mahiyeti, geleceğe yönelik etkileri düşünüldüğünde çeşitli delillerle başvurulması gerekir. Yine davanın her aşamasında çeşitli süre sınırları vardır ve bunlara uymak gerekmektedir.

Delil yetersizliği ya da sürelere uyulmaması davayı kaybetme sebebi olabileceği gibi kaybeden tarafın çeşitli masraflarla, vekalet ücretleriyle, tazminatlarla, harçlarla ve başka ücretlerle karşılaşmasına neden olabilir. Bütün bunlar düşünüldüğünde ve bir de buna İstanbul gibi kalabalık bir şehri hesaba kattığımız zaman son derece teknik detayların, hassasiyetlerin gerektiği boşanma davalarında en iyi çözüm İstanbul boşanma avukatı ile dava sürecinin yürütülmesi, hukuki yardım alınması olacaktır.

Boşanma Avukatı Tutmanın Faydaları

Boşanma davası süreçlerinde çoğu zaman eşlerden birisi sıkıntılı duygusal dönemin eksisiyle haklarını tam olarak gözetmez. Fakat artık boşanmaya karar verildi ise aklıselim düşünülmeli ve güvenli bir boşanma gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Bu noktada İstanbul boşanma avukatı desteği almanın sağlayacağı faydalardan bazıları şunlardır:

  • Boşanma davanızın temelini dava dilekçeniz oluşturur. Dilekçenize yazdıklarınızı değiştiremeyeceğiniz için hem eksiksiz hem de gereken şartlarda hazırlanmalıdır. Hak kaybı yaşasanız da boşanma avukatıtarafından hazırlanacak bir dilekçe sizi daha büyük kayıplardan kurtaracaktır. Ücretsiz boşanma dilekçesi
  • Duygusal olarak zor bir dönemde olduğunuzdan boşanma davası süresince karar aşamasında sorun olacak bazı şeyleri göremeyebilirsiniz. Oysa boşanma avukatı eşiniz ya da avukatı tarafından öne sürülebilecekleri önceden görerek sizi yönlendirir. İyi bir savunma ile önlem alır.
  • Boşanma davalarında çoğu kişi tanıklara güvenir. Fakat tanıkların görmeye dayalı şahitlikleri dışındakiler dikkate alınmaz. Bu yüzden özellikle Yargıtay emsal kararları bulunmalı, bunlar örnek olarak gösterilmelidir. Boşanma avukatı eğitimi ve deneyimiyle emsal kararlar gösterir.
  • Kimi davalarda taraflar uzlaşamaz. Ancak bir arabulucu ile sorun rahatlıkla çözülebilecek niteliktedir. Boşanma avukatı aynı zamanda arabulucu olduğundan müzakere süreçlerini iyi yönetecek, kısa sürede durumun istediğiniz gibi sonuçlanmasını sağlayacaktır.
  • Davalarda tebligat ve süre takipleri hayati önemlidir. Tebligatlar taraflara ulaştıktan sonra beli süre içinde delil sunma, cevap verme zorunluluğu bulunmakta, yapılmadığı taktirde aleyhe dönmektedir. Bazen de tebligatların başkalarına, muhatara ya da kapıya bırakılması sonucu süreler kaçırılabilmektedir. Oysa boşanma avukatına vekalet verildikten sonra bütün tebligatlar avukata e-tebligat olarak ulaştırılır. Bu da kayıpların önüne geçer.
  • Davalarda süreler olduğunu bahsettik. Fakat hukukta sürelerin hesaplanması günlük hayattan farklı olmaktadır. Süreleri kaçırmak da kayıp demektir. Boşanma avukatınız delil toplama gibi durumlarda iş yükünüzü hafifletecek, zaman kazanmanızı sağlayacaktır.
  • Boşanma davası dilekçelerinde boşanma sebebi ve taleplerin yazılması yeterli değildir. Maddi, manevi tazminat, varsa çocukların velayeti, nafaka gibi taleplerle birlikte bunların her birisinin gerekçesi delilleriyle, üst mahkeme emsal kararlarıyla, kanunda belirtilmiş halleriyle açıklanmalıdır. Avukat bütün bunları dikkate alarak dilekçeyi hazırlayacak ve yol gösterecektir.

About the author

bosanmaavutakim

Leave a Comment